• Werken in de natuur werkt !!    

Naam :Zeekool
Beschrijving :

 

 

Plantbeschrijving:
Zeekool is een doorlevende plant. Zij kan op een goede standplaats en kan bij goed onderhoud en regelmatige verjonging 20 jaar behouden worden. De plant draagt zeegroene, vrij grote bladeren, waarvan de rand tamelijk uitgesneden is. De bloemstengels die vertakt en stevig zijn kunnen 50 cm lang worden. De witgebleekte bladstelen vormen de oogstbare gedeelten van de plant.

Standplaats:
De plant groeit best in een zandachtige grond. Op ietwat zware grond laten vruchtbaarheid en groeikracht heel wat te wensen over. Evenals voor andere teelten moet de grond diep bewerkt worden.

Zaaien en planten:
In openlucht kun je in april op 30 cm afstand telkens 4-5 zaadjes leggen in putjes van 2 cm diep. Van de bekomen plantjes wordt er telkens één behouden. Het volgende jaar worden de plantjes op de nodige afstand uitgeplant (80 x 60 cm). Je kan ook in de platte bak zaaien in maart. Als de plantjes 2-3 bladeren hebben neem je de ramen overdag weg. Enkele dagen later helemaal. Als de plantjes 4-5 blaadjes hebben wordt er ter plaatse geplant.
Ook kan er in maart onder glas in potten gezaaid worden. Dan hebben we minder problemen bij het uitplanten buiten op de definitieve afstand.

Wortelstokken
~~~~~~~~~~
Wortels van 1 à 1,5 cm diameter worden in maart-april op 5cm lengte gesneden, best van 3-4 jaar oude moederplanten. De bekomen wortelstokken moeten alle in dezelfde richting gehouden worden, om bij het inpotten het bovenste van het onderste uiteinde te kunnen onderscheiden. De bekomen wortelstokken worden geplant in potten van 10 cm diameter. Voor het inpotten gebruikt men best zandachtige teelaarde of potgrond gemengd met zand. De stekken worden tamelijk diep geplant, zodat het bovenste gedeelte van de wortelstokken een weinig boven de grond uitsteekt. De potten worden in een serre geplaatst en zodra de planten voldoende wortelscheuten hebben gevormd, verpot in potten van 12 cm.

Uitlopers
~~~~~~
In maart neem je de uitlopers (dit zijn scheuten die een eindje ver van de moederplant boven de grond uitkomen) af. Laat er, zo mogelijk een eindje wortel aan. Zet ze in potten en bewaar onder glas tot eind april.

Bemesting:
Daar het hier een doorlevende plant betreft moet er bij het aanleggen van het te beplanten gedeelte sterk bemest worden. Werk een grote hoeveelheid stalmest in. Strooi bijvoorbeeld 150 gram per m² van een samengestelde meststof (12-10-18) of (12-12-17). Als jaarlijks terugkerende bemesting gebruik je 5 kg stalmest en 100 gram samengestelde meststof per m².

Verzorgingstips:
Het eerste jaar bestaan de onderhoudszorgen in het ophakken en het zuiver houden van de grond. Al naar gelang de groei kan je bijbemesten met een stikstofmeststof. Een tussenteelt van kropsla, andijvie of andere klein blijvende groenten is mogelijk.
Bij het invallen van de winter neem je de gele, verdorde bladeren weg en maak je om de twee lijnen een klein voortje om het overtollige water af te leiden. Het tweede jaar wordt de grond in de lente ondiep opgestoken. Tussenteelt is dan niet meer mogelijk omdat de planten dan al een grotere ontwikkeling genomen hebben.

Ziekten en plagen:
Zeekool kan ook last hebben van knolvoet. Zorg ervoor dat de standplaats regelmatig bekalkt wordt.
Ook zwartrot, een bacterieziekte, kan toeslaan en de bladeren doen vergelen alsook de wortels doen afsterven. Zorg er daarom voor de plant niet al te weelderig te telen. Ook aardvlooien kunnen gaatjes in de bladeren eten.

Oogsten:
Het derde jaar in januari- februari, onmiddellijk na de winter, worden de planten flink gereinigd. En worden een weinig aangeaard. De struiken worden bedekt met grote, omgekeerde bloempotten. Ook kisten en emmers kunnen gebruikt worden. Enige voorwaarde is dat er geen licht doorheen kan. Wanneer het warm weer is en de vorst uitblijft ontwikkelen de scheuten snel en, daar ze van licht beroofd zijn, worden de bladstelen violetkleurig-wit en is de ontwikkeling van de bladsteel gering. Zodra de scheuten 20 cm lang zijn worden ze afgesneden. Snijdt men op 2-3 cm boven de wortelkraag, dan bekomt men, mits de afdekking terug te plaatsen, nog een tweede oogst. De tweede oogst, die maar klein is, put de planten wel sterk uit, zodat dit eigenlijk niet aan te raden is. Na de oogst worden de potten of bakken weggenomen, de grond flink opgestoken, met een laagje korte mest of kompost bedekt. De planten zullen nu de ganse zomer doorgroeien en veel reservesap vormen voor de oogst van het volgende jaar
Je kan ook voor de winter enkele hoofdwortels in een grote pot inpotten. Plaats deze op het gewenste tijdstip tijdens de winter in een ruimte bij 15-20°C en scherm af voor het licht. Een vijftal weken later kan je de scheuten oogsten.

Bewaren:
We oogsten telkens de hoeveelheid die we nodig hebben.

Recept:
De gebleekte scheuten worden als asperges geteeld en smaken ook zo.