• Werken in de natuur werkt !!    

Paddentrek

          

Sinds 1981 begeleiden we de paddentrek. We doen dat vanaf Den Helder (Donkere duinen) tot aan Groote Keten. Grotendeels langs de Zanddijk. De padden overwinteren in het duingebied en als de nachten wat warmer en vochtig worden komen ze te voorschijn en willen naar de sloot aan de overkant van de weg. Omdat te voorkomen zetten we gaas en opvang emmers langs de duinkant. Het is sterk afhankelijk van het weer, maar we beginnen met deze werk zaamheden meestal medio februari. Het soms tweemaal per dag legen van de emmers moeten we volhouden tot half april. Bij de jaarlijkse paddentrek worden we geholpen door scholen die op zaterdagmorgen helpen de emmer te legen. 

 


zie ook amfibieëntrek 

 
Natuurlijk tellen we alles wat we overzetten