• Werken in de natuur werkt !!    

Privacyverklaring

Privacyverklaring


De Stichting Werkgroep Vrijwillig Landschapsbeheer (WVL) vindt het beschermen van uw persoonsgegevens belangrijk. In onderstaande privacyverklaring geeft WVL – gevestigd te Den Helder  en  ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 41239583 – aan op welke wijze wij verantwoordelijk zijn voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u vragen of opmerkingen heeft over ons Privacy beleid kunt u contact met ons opnemen via info@wvldh.nl of per post gericht aan WVL-Den Helder postbus 129 1780 AC Den Helder.

Walter Zwaal is de Functionaris Gegevensbescherming van WVL Hij is te bereiken via werkmeester@wvldh.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken


WVL verwerkt uw persoonsgegevens om in de statuten genoemde werkzaamheden te kunnen uitvoeren

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Van ons personeel hebben we de volgende gegevens in bewaring: NAW gegevens, Burgerservicenummer, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer, telefoonnummer contactpersoon. Ook hebben we een kopie ID-kaart/paspoort in bewaring.

Voor deze activiteit krijgen we aangeleverd, door de gemeenten, en bewaren de volgende gegevens. Naam, geboorte datum, Burgerservicenummer, telefoonnummer contactadres

Van deze deelnemers hebben we in bewaring: NAW gegevens, geboortedatum, cliëntnummer, telefoonnummer et telefoonnummer contactadres (consulent)

Van deze medewerkers bewaren we naam en telefoonnummer consulent PI Heerhugowaard.

Van de vrijwilligers bewaren we NAW, telefoonnummer, telefoonnummer contactpersoon, e-mailadres

Hiervan bewaren we telefoonnummer en telefoonnummer contactpersoon (school)

 

WVL gebruikt de persoonsgegevens uitsluitend in contactrelatie WVL – werknemer/deelnemer zoals absentie (ziek) meldingen, Persoonsgegevens worden ook gebruikt in traject en voortgang rapportages aan opdrachtgevers. Nu gemeente Den Helder en Schagen. Telefoonnummer contactpersoon wordt uitsluitend gebruikt voor het melden van incidenten/noodgeval. Bij consulenten/school ook om de voortgang te bespreken. 

WVL bewaart de persoonsgegevens gedurende de arbeidsovereenkomst en duur van de re-integratie trajecten en te werkstellingen. Daarna worden de persoonsgegevens, indien niet wettelijk anders bepaald, na twee maanden verwijdert.  

WVL verkoopt of verleent(om niet) uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst en/ of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven,

WVL neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via werkmeester@wvldh.nl

Het kan voorkomen dat de WVL dit privacy statement in de toekomst wijzigt. Op de website (www.wvldh.nl) vindt u het meest actuele privacy statement.