• Werken in de natuur werkt !!    

De werkgroep

In de werkgroep zijn momenteel zo'n veerig mensen actief. De oorsprong is verschillend. Vier werkmeesters en een technische werknemer zijn in dienst van de stichting. Verder zijn er een aantal vrijwilligers, mensen in een re-integratie traject en een aantal andere sociale activeringsregelingen. De werktijden per persoon lopen zeer uiteen. Dat verschilt van 40 tot 4 uur per week. Echter iedereen heeft zijn specifieke inbreng en waarde voor de werkgroep. Het buitenwerken in de natuur wordt al gauw als prettig ervaren. We werken wel onder alle weersomstandigheden maar uiteraard zijn we daarop gekleed. De saamhorigheid in de werkgroep is groot. Natuurlijk kunnen we altijd vrijwilligers gebruiken. Mensen die over vrije tijd beschikken en gevoel voor de natuur en humor hebben zijn altijd welkom. Wel gaan we ervan uit dat vrijwillig niet vrijblijvend is en dat afspraken nagekomen dienen te worden. De dagelijkse werkploegen staan onder leiding van vier Werkmeesters Uiteraard wordt de werkgroep ook bestuurd. Het stichtingbestuur bestaat uit drie personen.